Een autolening samen met je partner

autolening-samen-met-partnerWanneer je verliefd bent, lijkt de wereld altijd nét een tikkeltje mooier en kleuriger: het leven lacht je hartelijk toe. Zeker wanneer de verliefdheid wederzijds is! Mocht je op een bepaald moment echt serieus worden met elkaar, dan wordt er waarschijnlijk samengewoond of zelfs getrouwd. Maar ook als je niet getrouwd bent, wil je misschien wel samen een autootje kopen. Dan ga je eerst met elkaar rond de tafel, om met elkaar te bespreken wat jullie wensen zijn op het autovlak en hoeveel geld je aan de wagen wilt besteden: wordt het een nieuw model, of liever een tweedehands? Gaan jullie voor een ‘benzineslorper’, of hebben jullie juist het milieu hoog in het vaandel staan? Hoe jullie wensen ook liggen, de kans is groot dat jullie uiteindelijk op zoek gaan naar een autolening om de aanschaf van jullie droomwagen te financieren. Maar hoe zit dat juridisch?

Lees verderEen autolening samen met je partner

Goedkope autoleningen

goedkope-autoleningenEr wordt wel eens gezegd dat autoleningen zeer goedkope financieringen zijn. We kunnen eigenlijk niet anders dan hier in mee te gaan, maar anderzijds moeten we toch waarschuwen voor het feit dat de kostprijs van een autolening zeer sterk afhankelijk kan zijn van de bank waarbij u deze afsluit. Net als bij de meeste andere leningen is de kostprijs van een autolening immers niet vastgesteld. Dat wil zeggen dat iedere bank of andere financiële instelling over de mogelijkheid beschikt om zelf te bepalen hoeveel men precies in rekening zal brengen voor de lening in kwestie. Goedkope autoleningen bestaan dus zeker en vast, maar de kans dat u even zult moeten zoeken is altijd aanwezig. Dit artikel staat in ieder geval vol tips die u zullen helpen bij het vinden van goedkope autoleningen.

Hoe kenmerken goedkope autoleningen zich?

Goedkope autoleningen kenmerken zich vooral door zich te onderscheiden ten opzichte van andere. Iedere autolening kan bij wijze van spreken immers als een goedkope autolening geklasseerd worden. In vergelijking met verschillende andere leningen is de autolening immers relatief goedkoop te noemen. Een belangrijk kenmerk van goedkope autoleningen zit hem in de combinatie van voorwaarden en kostprijs. Verschillende autoleningen zijn net een tikkeltje goedkoper omdat ze over minder sluitende voorwaarden beschikken. Een echt goedkope autolening onderscheidt zich dan ook door gewoon normale voorwaarden te hanteren in combinatie met een kostprijs die lager ligt dan bij de meeste andere autoleningen op de markt. Door een eenvoudige vergelijking uit te voeren die zowel de kostprijs als de voorwaarden vergelijkt kan dus meteen duidelijk worden welke autolening nu wel en welke nu vooral niet echt goedkoop is.

Hoe vergelijk ik autoleningen met elkaar?

Autoleningen met elkaar vergelijken is zeer eenvoudig. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vergelijkingssite. Deze websites beschikken over een gigantische database die vol staat met informatie over verschillende financiële producten. Door informatie uit deze database op te vragen kan een bepaalde lening, in dit geval dus een autolening, zeer eenvoudig vergeleken worden. De uitkomst van een dergelijke vergelijking is overigens vrijwel altijd actueel en dus relatief correct. Let wel, het enige waar u rekening mee dient te houden bij het uitvoeren van een vergelijking van een autolening is dat de uitkomst voor een bank of financiële instelling niet bindend is. Het kan dan ook steeds voorkomen dat de kostprijs alsnog een bepaald verschil vertoont. U kunt er tot slot als vanzelfsprekend ook voor kiezen om gewoon zelf manueel informatie over verschillende autoleningen op te zoeken en te vergelijken, alleen zal dat u behoorlijk wat meer tijd kosten.

Conclusie

Goedkope autoleningen vinden lijkt op het eerste zicht zeer eenvoudig en eigenlijk is het dat ook, alleen moet u zich niet laten misleiden door de kostprijs alleen. Het kan perfect dat een bepaalde autolening goedkoper is, maar dat hij over minder degelijke voorwaarden beschikt waardoor u eigenlijk een “minder goed” krediet afsluit dan u in eerste instantie had verwacht. Probeer tijdens het vergelijken van autoleningen dan ook altijd zeer aandachtig te zijn en ga zeker niet verder op de mening van één bepaalde bank of financiële instelling. Doet u dat wel, dan is de kans dat u echt goedkope autoleningen zult vinden behoorlijk klein.

Welke mogelijkheden bieden autoleningen?

Wanneer u naar een bank of naar een andere kredietverstrekker stapt met de vraag om een autolening af te sluiten is de kans bijzonder groot dat die bank u verschillende autoleningen zal kunnen voorstellen. In werkelijkheid betreft het eigenlijk telkens dezelfde kredietvorm, alleen zijn bepaalde voorwaarden aangepast of worden ze anders geïnterpreteerd. Bekijken we de financiële markt in detail, dan zien we immers dat er niet zoiets bestaat als “verschillende autoleningen”, maar dat er slechts één enkele autolening op de markt terug te vinden is. Wil dat zeggen dat alle autoleningen goedkoop zijn? Zeker niet en dat is precies waar we het in dit artikel over zullen hebben.

Hoe wordt de standaard kostprijs van autoleningen bepaald?

Wanneer u een bepaalde lening bij een bank wenst af te sluiten beschikt u in theorie altijd over de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen aan de inhoud van uw kredietovereenkomst. Doet u dat niet en kiest u voor de “basisovereenkomst”, dan is de kans groot dat u zult kunnen rekenen op een uiterst goedkope kostprijs. Doet u dat wel, dan kan dat er voor zorgen dat de kostprijs van uw kredietovereenkomst onder druk komt te staan. Dat geldt voor een gewone persoonlijke lening, maar ook voor een autolening. Het verschil wat de kostprijs betreft zit hem eigenlijk in de waarborg die de bank vraagt. Er wordt nooit een kredietovereenkomst voor de aankoop van een auto verstrekt zonder dat in die overeenkomst wordt opgenomen dat de bank het recht heeft om beslag te leggen op de auto in geval van wanbetaling. Dit geeft de bank over het algemeen voldoende zekerheid omdat de waarde van de auto in zekere zin mee evolueert met de afbetaling van de auto. Het is deze garantie die er voor zorgt dat een autolening zo betaalbaar is. Neem deze clausule van de kredietovereenkomst weg en de kostprijs zal meteen aanzienlijk stijgen.

Wat met de voorwaarden?

Voor een kredietnemer is er bij het afsluiten van een autolening eigenlijk maar weinig ruimte om te onderhandelen. De voorwaarden van een autolening zijn meestal zo opgebouwd dat eender welke aanpassing meteen een grote invloed kan hebben op de kostprijs van uw lening en dat is natuurlijk het laatste wat u wil. Voorwaarden die wel flexibel zijn, zijn de looptijd van uw lening. Hoewel de looptijd van een autolening eigenlijk vrij lang kan worden doorgetrokken loont het doorgaans toch de moeite om deze zoveel mogelijk te beperken. Alleen door het beperken van de looptijd kunt u er immers voor zorgen dat ook de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het spreekt voor zich dat vier jaar kosten betalen op een autolening nog steeds veel goedkoper is dan zes jaar kosten betalen. De looptijd van een autolening is wat dat betreft dan eigenlijk ook zeer belangrijk en niet te onderschatten.

Conclusie

Hoewel de voorwaarden van autoleningen aan aanpassingen onderhevig zijn wordt het over het algemeen aangeraden om hier niet aan te raken. De looptijd van uw autolening eventueel nog even buiten beschouwing gelaten heeft iedere aanpassing doorgaans een zeer grote invloed op het prijskaartje van uw autolening en dat is ongetwijfeld het laatste dat u wil.

Wat is een autolening precies?

Wanneer u van plan bent om een nieuwe auto aan te kopen is het heus niet zo verwonderlijk dat u voor die nieuwe auto een financiering zult willen afsluiten. Die financiering wordt een autolening genoemd. Een autolening is een kredietvorm die door banken en andere financiële instellingen speciaal in het leven werd geroepen om de aankoop van een nieuwe auto te financieren. De autolening verschilt op verschillende vlakken ten opzichte van bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Hoewel de manier van werken van beide kredietvormen op het eerste zicht nagenoeg identiek is zijn er toch enkele verschillen waar te nemen. In dit artikel vertellen we u graag wat een autolening nu precies is.

Lening op afbetaling

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, een autolening vertoont sterke gelijkenissen met een lening op afbetaling. Wanneer u een nieuwe auto wenst aan te kopen zal de bank u bij een autolening het volledige bedrag dat u nodig heeft uitbetalen. Dat geld wordt op uw rekening gestort waarna u meteen de auto in kwestie kunt financieren. Van zodra u het bedrag van de lening op uw rekening ontvangt zult u vanaf de volgende maand reeds beginnen met afbetalen. Vanaf dat ogenblik bent u verplicht om iedere maand een bepaald bedrag aan de bank te betalen. Het merendeel van dat bedrag is de aflossing van uw autolening, maar daarnaast zijn er eveneens een deel kosten in het bedrag inbegrepen. Door gebruik te maken van een autolening kunt u er in ieder geval zoals u ziet wel voor zorgen dat u een dure auto kunt kopen waarna u het verschuldigde bedrag in schijven afbetaald.

Lage kostprijs

De autolening is ook een lening die zich kenmerkt door een opvallend lage kostprijs. Op het eerste zicht lijkt dat misschien vreemd, maar toch is er een perfect logische verklaring voor. Enerzijds zijn er in de kredietovereenkomst een aantal waarborgen voor de bank ingebouwd. De belangrijkste waarborg stelt bijvoorbeeld dat de bank het recht heeft om beslag te leggen op de auto die wordt gefinancierd wanneer op een bepaald ogenblik blijkt dat de kredietnemer niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit biedt de bank een zeer grote zekerheid die ongetwijfeld een directe invloed heeft op de kostprijs van de autolening. Tot slot wordt er iedere maand zoals u inmiddels weet van het geleende bedrag afgelost waardoor de resterende schuld stelselmatig kleiner wordt. Ook dat is als vanzelfsprekend van belang.

Een interessante financiering voor toekomstige eigenaars van een auto

Bent u op zoek naar een mogelijkheid om de aankoop van een nieuwe of tweedehandse auto te financieren? In dat geval hoeft u niet verder te zoeken en is de autolening voor u de beste keuze. In theorie zou het immers ook mogelijk zijn om een auto te financieren met een gewone persoonlijke lening, maar de kans is bijzonder groot dat u in dat geval zult te maken krijgen met een hogere kostprijs en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Denkt u er met andere woorden aan om een auto aan te kopen, twijfel dan niet langer en kies voor de enige, juiste oplossing onder de vorm van de autolening.

Autofinanciering

Een autofinanciering wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste financieringen ter wereld en dat omwille van verschillende redenen. Allereerst is het natuurlijk zo dat heel veel mensen ter wereld nood hebben aan een auto. Velen hebben een auto nodig om boodschappen mee te doen, kinderen naar school te brengen, maar anderen hebben een auto ook nodig voor hun werk. In ieder geval, waarvoor u een auto ook nodig heeft, het is een feit dat een auto kopen steeds gepaard gaat met een grote investering. Lang niet iedereen heeft zomaar zoveel geld liggen om een auto te kunnen kopen waardoor een lening eigenlijk essentieel is. Voor die mensen is er de autofinanciering, een financiering die speciaal in het leven is geroepen om de aankoop van een auto mee te financieren.

Hoe werkt een autofinanciering?

Allereerst is het belangrijk om de werking van een autofinanciering onder de loep te nemen. Wanneer we dit doen stellen we eigenlijk vast dat een autofinanciering eigenlijk een vrij standaard lening is. U stapt naar de bank met de gegevens over de auto die u wenst aan te kopen waarna de bank zal onderzoeken of u het aankoopbedrag kunt lenen of niet. Het al dan niet toegekend krijgen van een autolening hangt af van uw financiële situatie en dan meer bepaald van uw inkomen. Wanneer de bank u de autolening toekent zult u het bedrag voor de aankoop van de auto op uw rekening gestort krijgen. Let wel, in de meeste gevallen bent u verplicht om dit geld aan te wenden voor de aankoop van de voorgestelde auto. Doet u dat niet, dan heeft de bank het recht om de kredietovereenkomst te ontbinden en het geld terug te eisen. Een autofinanciering is tot slot altijd een financiering op afbetaling waardoor er maandelijks een stukje van het geleende geld dient te worden terugbetaald.

Het verschil tussen een autofinanciering en een lease

Eigenlijk beschikken mensen over twee verschillende mogelijkheden om een auto op termijn aan te kopen. Allereerst is er de autofinanciering die we zopas hebben besproken, maar anderzijds bestaat er ook nog zoiets als een lease. Het verschil tussen beiden is niet altijd even duidelijk terwijl dit eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen valt. Bij een autolening mag u zich als kredietnemer eigenaar noemen van de auto. De bank behoudt wel de mogelijkheid om de auto terug te halen wanneer mocht blijken dat u niet in staat bent om aan de kredietvoorwaarden te voldoen. Bij een lease bent u het niet die eigenaar wordt van de auto, maar wel de bank. Niet u, maar wel de bank zal immers de auto aankopen. Vervolgens kunt u het voertuig in kwestie aan een vastgestelde prijs voor een specifieke termijn huren. Wilt u op het einde van de rit de auto alsnog aankopen, dan is dat meestal mogelijk mits betaling van de zogenaamde restwaarde.

Conclusie

Wanneer u niet over voldoende geld beschikt om zomaar uit de hand een auto aan te kopen, dan kan een autofinanciering voor u de oplossing betekenen. Een autofinanciering is een zeer eenvoudige, goedkope en daardoor ook veilige vorm van geld lenen waardoor er eigenlijk geen enkele reden is om het niet te doen. Let wel, geld lenen kost altijd geld en dat is bij de autofinanciering niet anders. Wees er daarom zeker van dat u de autolening met de laagst mogelijke kostprijs afsluit en vergelijk zeker de verschillende autofinancieringen die op de financiële markt terug te vinden zijn.