Wat is een autolening simulatie?

autolening-simulatieHoewel een autolening eigenlijk best een eenvoudige lening is wordt het warm aanbevolen om alvorens deze lening af te sluiten een autolening simulatie uit te voeren. Waarschijnlijk bent u er zich reeds van bewust dat de autolening één van de populairste en daardoor voor banken tevens één van de interessantste kredietvormen op de financiële markt wordt genoemd. Deze populariteit heeft er enerzijds voor gezorgd dat de kostprijs van een autolening spectaculair onder druk is komen te staan, maar anderzijds heeft dit ook als resultaat gehad dat er heel wat nieuwe autoleningen op de markt zijn verschenen. Wanneer u vandaag de dag een autolening wenst af te sluiten kunnen we dan ook best begrijpen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, maar dan kan een autolening simulatie uw redder in nood zijn. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Hoe werkt een autolening simulatie?

De werking van een autolening simulatie is eigenlijk zeer eenvoudig. Wanneer u er voor kiest om een dergelijke simulatie uit te voeren zult u merken dat er u als potentiële kredietnemer een aantal vragen worden gesteld. Er wordt verwacht dat u op al deze vragen een eerlijk en correct antwoord geeft. Wanneer u dit doet zal het achterliggende systeem voor u berekenen hoeveel geld u heeft gekregen en hoelang u er ongeveer over zult doen om het geleende bedrag terug te betalen. Dat is echter niet alles. Een autolening simulatie gaat immers verder dan een gewone berekening. Een autolening simulatie zal u bijvoorbeeld ook een duidelijk beeld geven van de maandelijkse kostprijs evenals de exacte looptijd en de voorwaarden die aan de autolening verbonden zijn. Doorgaans zijn deze voorwaarden overal wel min of meer gelijk, maar toch is het niet onverstandig om deze even door te nemen alvorens de kredietovereenkomst te ondertekenen.

Hoe betrouwbaar is een autolening simulatie?

Het uitvoeren van een autolening simulatie is kosteloos en er zijn geen verplichtingen aan verbonden. De betrouwbaarheid van een autolening simulatie is wat dat betreft dus eigenlijk uitstekend. Aan de andere kant is het wel zo dat het resultaat van de autolening simulatie sterk afhankelijk is van de antwoorden die u op de verschillende vragen geeft. Met andere woorden, wanneer u de waarheid een beetje verdraait zal de autolening simulatie een foutieve uitkomst bieden. Hou er als mogelijke kredietnemer ook altijd rekening mee dat banken niet verplicht zijn om de uitkomst van een autolening simulatie te volgen. Met andere woorden, wanneer de bank vindt dat de kostprijs hoger moet komen te liggen heeft deze het recht om de intrest te verhogen. Alleen een officiële offerte van de bank is immers bindend voor de financiële instelling.

Conclusie

Er bestaat absoluut geen twijfel over dat het uitvoeren van een autolening simulatie alvorens een autolening aan te vragen eigenlijk verplicht zou moeten zijn. Veel kredietnemers beslissen nog steeds om een bepaalde autolening af te sluiten terwijl ze zich niet bewust zijn van de voorwaarden en / of de kosten die er aan verbonden zijn. Hoewel een autolening simulatie zoals u zopas heeft kunnen lezen voor de bank in kwestie niet bindend is geeft ze u als mogelijke kredietnemer wel een goed beeld van wat u in zekere zin allemaal kunt verwachten en dat op zich is reeds bijzonder belangrijk. Bent u van plan om een autolening aan te vragen, voer dan zeker eerst even een autolening simulatie uit.