Welke mogelijkheden bieden autoleningen?

Wanneer u naar een bank of naar een andere kredietverstrekker stapt met de vraag om een autolening af te sluiten is de kans bijzonder groot dat die bank u verschillende autoleningen zal kunnen voorstellen. In werkelijkheid betreft het eigenlijk telkens dezelfde kredietvorm, alleen zijn bepaalde voorwaarden aangepast of worden ze anders geïnterpreteerd. Bekijken we de financiële markt in detail, dan zien we immers dat er niet zoiets bestaat als “verschillende autoleningen”, maar dat er slechts één enkele autolening op de markt terug te vinden is. Wil dat zeggen dat alle autoleningen goedkoop zijn? Zeker niet en dat is precies waar we het in dit artikel over zullen hebben.

Hoe wordt de standaard kostprijs van autoleningen bepaald?

Wanneer u een bepaalde lening bij een bank wenst af te sluiten beschikt u in theorie altijd over de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen aan de inhoud van uw kredietovereenkomst. Doet u dat niet en kiest u voor de “basisovereenkomst”, dan is de kans groot dat u zult kunnen rekenen op een uiterst goedkope kostprijs. Doet u dat wel, dan kan dat er voor zorgen dat de kostprijs van uw kredietovereenkomst onder druk komt te staan. Dat geldt voor een gewone persoonlijke lening, maar ook voor een autolening. Het verschil wat de kostprijs betreft zit hem eigenlijk in de waarborg die de bank vraagt. Er wordt nooit een kredietovereenkomst voor de aankoop van een auto verstrekt zonder dat in die overeenkomst wordt opgenomen dat de bank het recht heeft om beslag te leggen op de auto in geval van wanbetaling. Dit geeft de bank over het algemeen voldoende zekerheid omdat de waarde van de auto in zekere zin mee evolueert met de afbetaling van de auto. Het is deze garantie die er voor zorgt dat een autolening zo betaalbaar is. Neem deze clausule van de kredietovereenkomst weg en de kostprijs zal meteen aanzienlijk stijgen.

Wat met de voorwaarden?

Voor een kredietnemer is er bij het afsluiten van een autolening eigenlijk maar weinig ruimte om te onderhandelen. De voorwaarden van een autolening zijn meestal zo opgebouwd dat eender welke aanpassing meteen een grote invloed kan hebben op de kostprijs van uw lening en dat is natuurlijk het laatste wat u wil. Voorwaarden die wel flexibel zijn, zijn de looptijd van uw lening. Hoewel de looptijd van een autolening eigenlijk vrij lang kan worden doorgetrokken loont het doorgaans toch de moeite om deze zoveel mogelijk te beperken. Alleen door het beperken van de looptijd kunt u er immers voor zorgen dat ook de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het spreekt voor zich dat vier jaar kosten betalen op een autolening nog steeds veel goedkoper is dan zes jaar kosten betalen. De looptijd van een autolening is wat dat betreft dan eigenlijk ook zeer belangrijk en niet te onderschatten.

Conclusie

Hoewel de voorwaarden van autoleningen aan aanpassingen onderhevig zijn wordt het over het algemeen aangeraden om hier niet aan te raken. De looptijd van uw autolening eventueel nog even buiten beschouwing gelaten heeft iedere aanpassing doorgaans een zeer grote invloed op het prijskaartje van uw autolening en dat is ongetwijfeld het laatste dat u wil.

Hoe een echt goedkope autolening vinden?

De tarieven van autoleningen staan de voorbije jaren aardig onder druk. De toenemende concurrentie van autoleningen heeft er voor gezorgd dat de kostprijs van deze lening aanzienlijk is gedaald. Wie vandaag de dag een autolening wenst af te sluiten kan hier zijn of haar voordeel mee doen. Het vinden van een goedkope autolening kan wat dat betreft dus eigenlijk niet zo heel moeilijk meer zijn. In dit artikel geven we u graag enkele tips om een goedkope autolening te vinden en geven we aan hoe u er het best voor kunt zorgen dat het grote aanbod geen al te imposante invloed op u nalaat.

Immens aanbod

Het grootste probleem bij het afsluiten van een autolening vandaag de dag zit hem in het ronduit immense aanbod. Wanneer u vroeger een autolening wou afsluiten was dat eigenlijk geen probleem. Er was immers slechts één specifieke autolening op de markt terug te vinden die bij zowat alle banken en andere financiële instellingen hetzelfde was. Vandaag de dag is dat niet meer het geval. Iedere bank heeft er als het ware voor gekozen om uit te pakken met een eigen autolening en dat zorgt voor een verschillende kostprijs, maar ook voor verschillende voorwaarden. Het bestaan van zoveel verschillende soorten autoleningen zorgt er dan ook rechtstreeks voor dat u genoodzaakt bent om een vergelijking uit te voeren. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat u opgezadeld wordt met een standaard autolening die zich niet in het rijtje van de goedkoopste kan nestelen.

Uiteenlopende kostprijzen

Vergis u tijdens uw zoektocht in ieder geval niet. We weten dat op het eerste zicht alle autoleningen er min of meer hetzelfde uit zien, maar in de praktijk is dat niet het geval. Sterker nog, de kostprijs van een autolening is niet vastgesteld waardoor iedere bank bij wijze van spreken over de mogelijkheid beschikt om deze zo laag of zo hoog te zetten zoals ze zelf willen. De meeste banken zijn er zich echter wel van bewust dat de concurrentiedruk op de autolening groot is waardoor ze hun kostprijs verlagen, maar dat is niet altijd het geval. Zo kunt u zonder dat u het weet kiezen voor een autolening die eigenlijk veel duurder is dan de goedkoopste op de markt en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bent u met andere woorden op zoek naar een echt goedkope autolening, dan mag het duidelijk zijn dat vergelijken eigenlijk essentieel is.

Vergelijken

Er bestaan verschillende mogelijkheden om uw toekomstige autolening te vergelijken. De eenvoudigste is nog altijd gewoon gebruikmaken van een simpele vergelijkingssite. Dergelijke websites zijn gespecialiseerd in het vergelijken van financiële producten en kunnen er bijgevolg in no-time de goedkoopste uithalen. Daarbij houden vergelijkingssites ook niet alleen rekening met de kostprijs, maar worden ook de voorwaarden op een rijtje gezet waardoor u er als mogelijke kredietnemer eigenlijk honderd procent zeker van kunt zijn dat u altijd kiest voor een interessante autolening. Er bestaat geen twijfel over dat een autolening een zeer goedkope mogelijkheid is om geld te lenen voor de aankoop van een auto, maar zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen loont het wel steeds de moeite om de verschillende mogelijkheden op de financiële markt met elkaar te vergelijken. Alleen die vergelijking is immers de sleutel tot succes.

Wat is een autolening simulator?

Een autolening simulator is één van de hulpmiddelen die in de loop der jaren werden uitgevonden om er voor te zorgen dat potentiële kredietnemers over de mogelijkheid beschikken om zelf uit te zoeken hoe hun potentiële lening er precies uit zal komen te zien en vooral om te weten te komen hoeveel deze precies zal kosten. Een autolening simulator is tegenwoordig dan ook op heel wat verschillende plaatsen op het internet terug te vinden waardoor u eigenlijk niet langer genoodzaakt bent om bij de bank zelf te raden te gaan. Denkt u er met andere woorden aan om een autolening af te sluiten? Dan dient u eigenlijk haast verplicht een autolening simulator te doorlopen.

Gratis en vrijblijvend

Het eerste wat u van een autolening simulator moet weten is dat er eigenlijk geen verplichtingen aan verbonden zijn. Veel mensen, vooral ouderlingen, vinden het nog steeds niet fijn om bepaalde financiële berekeningen uit te voeren op het internet. Hoewel we dit eigenlijk ergens wel begrijpen is daar in principe geen enkele reden voor. We begrijpen dat een autolening simulator op het eerste zicht een beetje complex lijkt, maar toch kan iedereen zeer eenvoudig gebruikmaken van dit hulpmiddel. Daarbij heeft u altijd de garantie dat er voor het gebruik van een autolening simulator geen kostprijs in rekening wordt gebracht. Na het uitvoeren van een simulatie bent u ook nooit verplicht om de autolening bij de partij in kwestie af te sluiten. Dit alles zorgt er eigenlijk voor dat er per definitie geen enkel nadeel verbonden is aan het uitvoeren van een autolening simulator. U moet er wel rekening mee houden dat de uitkomst van een dergelijke berekening voor een bank nooit verplicht dient te worden gevolgd. De uitkomst van een autolening simulator is dan ook altijd indicatief.

Geen verplichting voor de bank

Als de uitkomst van een autolening simulator enkel en alleen indicatief is, is het dan wel belangrijk om deze uit te voeren? Ja dat is het zeker, want hoewel het slechts om een indicatieve prijs gaat is het wel zo dat die prijs doorgaans erg dicht bij de realiteit ligt. Een klein verschil mag dan mogelijk zijn, op het einde van de rit zal dat verschil niet zo groot zijn dat u een compleet andere berekening dient uit te voeren. Het is wel belangrijk om een lening niet al te lang na het uitvoeren van een autolening simulator af te sluiten. Doet u dat wel, dan bestaat de kans dat de kostprijs inmiddels reeds is aangepast waardoor wel een geheel nieuwe uitkomst wordt verkregen. Dit geldt echter niet alleen voor het uitvoeren van een autolening simulator, maar ook wanneer u een offerte bij de bank aanvraagt.

Eenvoudig en noodzakelijk

Als enige conclusie kunnen we bij dit artikel stellen dat het absoluut geen overbodige luxe is om een autolening simulator te doorlopen alvorens een dergelijke lening af te sluiten. Het uitvoeren van een autolening simulator is in eerste instantie vrij eenvoudig waardoor iedereen het kan doen en daarnaast zijn er geen verplichtingen of andere vervelende voorwaarden aan verbonden. Denkt u er met andere woorden over na een om nieuwe auto aan te kopen en daarvoor een autolening af te sluiten? Dan is het uitvoeren van een autolening simulator absoluut geen overbodige luxe.

Wat is een autolening precies?

Wanneer u van plan bent om een nieuwe auto aan te kopen is het heus niet zo verwonderlijk dat u voor die nieuwe auto een financiering zult willen afsluiten. Die financiering wordt een autolening genoemd. Een autolening is een kredietvorm die door banken en andere financiële instellingen speciaal in het leven werd geroepen om de aankoop van een nieuwe auto te financieren. De autolening verschilt op verschillende vlakken ten opzichte van bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Hoewel de manier van werken van beide kredietvormen op het eerste zicht nagenoeg identiek is zijn er toch enkele verschillen waar te nemen. In dit artikel vertellen we u graag wat een autolening nu precies is.

Lening op afbetaling

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, een autolening vertoont sterke gelijkenissen met een lening op afbetaling. Wanneer u een nieuwe auto wenst aan te kopen zal de bank u bij een autolening het volledige bedrag dat u nodig heeft uitbetalen. Dat geld wordt op uw rekening gestort waarna u meteen de auto in kwestie kunt financieren. Van zodra u het bedrag van de lening op uw rekening ontvangt zult u vanaf de volgende maand reeds beginnen met afbetalen. Vanaf dat ogenblik bent u verplicht om iedere maand een bepaald bedrag aan de bank te betalen. Het merendeel van dat bedrag is de aflossing van uw autolening, maar daarnaast zijn er eveneens een deel kosten in het bedrag inbegrepen. Door gebruik te maken van een autolening kunt u er in ieder geval zoals u ziet wel voor zorgen dat u een dure auto kunt kopen waarna u het verschuldigde bedrag in schijven afbetaald.

Lage kostprijs

De autolening is ook een lening die zich kenmerkt door een opvallend lage kostprijs. Op het eerste zicht lijkt dat misschien vreemd, maar toch is er een perfect logische verklaring voor. Enerzijds zijn er in de kredietovereenkomst een aantal waarborgen voor de bank ingebouwd. De belangrijkste waarborg stelt bijvoorbeeld dat de bank het recht heeft om beslag te leggen op de auto die wordt gefinancierd wanneer op een bepaald ogenblik blijkt dat de kredietnemer niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit biedt de bank een zeer grote zekerheid die ongetwijfeld een directe invloed heeft op de kostprijs van de autolening. Tot slot wordt er iedere maand zoals u inmiddels weet van het geleende bedrag afgelost waardoor de resterende schuld stelselmatig kleiner wordt. Ook dat is als vanzelfsprekend van belang.

Een interessante financiering voor toekomstige eigenaars van een auto

Bent u op zoek naar een mogelijkheid om de aankoop van een nieuwe of tweedehandse auto te financieren? In dat geval hoeft u niet verder te zoeken en is de autolening voor u de beste keuze. In theorie zou het immers ook mogelijk zijn om een auto te financieren met een gewone persoonlijke lening, maar de kans is bijzonder groot dat u in dat geval zult te maken krijgen met een hogere kostprijs en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Denkt u er met andere woorden aan om een auto aan te kopen, twijfel dan niet langer en kies voor de enige, juiste oplossing onder de vorm van de autolening.

Hoe de goedkoopste autolening vinden?

Er bestaan tegenwoordig heel wat verschillende en vooral moderne mogelijkheden om de goedkoopste autolening te vinden. Eén van die mogelijkheden is kiezen om gebruik te maken van een vergelijkingssite. Een vergelijkingssite is een website waarbij u aan de hand van bepaalde informatie een vergelijking kunt uitvoeren van één bepaald financieel product. Anderzijds kunt u als vanzelfsprekend ook zelf aan de slag gaan met informatie welke u op het internet terugvindt. Eén ding staat in ieder geval vast, de goedkoopste autolening vinden is tegenwoordig perfect mogelijk en eigenlijk niet eens zo moeilijk. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is de goedkoopste autolening?

Wanneer u een autolening wilt afsluiten zult u waarschijnlijk aangenaam verrast zijn door de kostprijs van deze kredietvorm. De zekerheden die bij een autolening voor de bank zijn ingebouwd zorgen er immers steeds voor dat u zonder probleem aan een lage kostprijs geld kunt lenen voor de aankoop van uw nieuwe auto. Die zekerheid zorgt er wel voor dat u als kredietnemer altijd het risico loopt om uw auto kwijt te spelen. Wanneer u een autolening afsluit bij een bank zal deze daar immers alleen toe bereid zijn wanneer u instemt met het feit dat de auto eigendom wordt van de bank wanneer u niet in staat bent om uw lening af te betalen. Aan de ene kant is het die zekerheid die dus zorgt voor een lage kostprijs, maar anderzijds kan ze u ook uw nieuwe auto kosten. Zo ziet u maar dat alles relatief is wanneer het aankomt op het afsluiten van een lening. Hoe dan ook is een autolening een goedkope lening die voor iedere potentiële eigenaar van een auto ongetwijfeld interessant kan zijn.

Hoe de goedkoopste autolening precies vinden?

De goedkoopste autolening is dus zeer interessant, maar deze vinden kan iets lastiger zijn. Tegenwoordig zijn er immers ontelbaar veel autoleningen op de financiële markt terug te vinden waardoor het moeilijk kiezen is. Om u te helpen zijn er de voorbije jaren verschillende hulpmiddelen uitgevonden. Eén van die hulpmiddelen is de vergelijkingssite. Deze website zorgt er voor dat u zeer eenvoudig alle beschikbare autoleningen met elkaar kunt vergelijken. Op deze manier is het zeer eenvoudig mogelijk om de autolening met de laagste kostprijs te vinden terwijl u dat anders heel wat tijd en moeite kan kosten. U kunt er immers ook steeds zelf voor kiezen om met de informatie op het internet aan de slag te gaan, maar dan zult u er heel veel inspanningen voor moeten leveren om de goedkoopste autolening te vinden. Met een vergelijkingssite kan dat in ieder geval een stuk eenvoudiger.

De goedkoopste autolening afsluiten, het kan!

Uit dit artikel blijkt dat het in principe geen enkel probleem vormt om een autolening af te sluiten. Dat is ook zo, alleen zit de moeilijkheid hem vooral in het vinden van die lening. Een autolening komt steevast met een zeer schappelijke kostprijs, maar dat wil niet zeggen dat iedere autolening even interessant is, in tegendeel zelfs. Probeer ook hoe dan ook altijd in het achterhoofd te houden dat de kostprijs van een autolening zeer sterk kan verschillen. Een autolening bij financiële instelling A kan bijvoorbeeld een stuk duurder of juist goedkoper zijn dan bij bank B. Dat is ongetwijfeld iets waar u maar beter rekening mee kunt houden tijdens uw zoektocht naar de goedkoopste autolening.

Simulatie autolening uitvoeren

Een simulatie autolening uitvoeren is voor veel gewone kredietnemers de enige mogelijkheid om nog voor het daadwerkelijk afsluiten van hun autolening te weten te komen hoe deze financiering precies werkt. Daarbij wordt met behulp van een autolening simulatie ook meteen duidelijk met welke kosten u precies rekening moet houden en ook dat is natuurlijk bijzonder belangrijk om weten. Een simulatie autolening uitvoeren is daarnaast ook absoluut niet moeilijk waardoor iedereen over de mogelijkheid beschikt om dit te doen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Hoe een autolening simulatie uitvoeren?

Om een autolening simulatie uit te voeren heeft u eigenlijk niet bijzonder veel nodig. Het is wel belangrijk dat u beschikt over correcte informatie. U zult bijvoorbeeld in het systeem moeten invoeren hoeveel geld u precies wenst te lenen en welke waarde de auto die u gaat aankopen precies heeft. Daarnaast zal het systeem u ook vragen op welke termijn u de lening wenst af te betalen. De looptijd van de autolening kunt u vrijwel zelf bepalen. Standaard wordt de looptijd van de lening wel gebaseerd op het bedrag dat u precies wenst te lenen. Als u als kredietnemer vindt dat die looptijd korter of langer moet, dan is dat doorgaans geen probleem. U moet er wel rekening mee houden dat de kostprijs van de lening onderhevig kan zijn aan de looptijd. Hoe langer uw autolening loopt, des te meer kosten u zult moeten betalen. Ook dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een autolening simulatie.

Geen verplichtingen

Iedereen die er voor kiest om een autolening simulatie uit te voeren kan dit doen zonder enige verplichting. Wanneer u een autolening simulatie wenst uit te voeren dient u er met andere woorden nooit bang voor te zijn dat u te maken zult krijgen met bepaalde kosten. Wanneer u, uw gegevens dient in te voeren bij het uitvoeren van een autolening simulatie dient u in ieder geval goed de voorwaarden van de simulatie na te lezen. Bepaalde duistere financiële instellingen durven immers wel kosten aan te rekenen. Voor het uitvoeren van een gewone, veilige autolening simulatie bij een normale bank of financiële instelling zult u nooit uw gegevens moeten invoeren. Let wel, na het uitvoeren van de simulatie wordt er u doorgaans wel de mogelijkheid geboden om de autolening ook echt af te sluiten. Wanneer u op deze mogelijkheid ingaat spreekt het voor zich dat u, uw gegevens wel zult moeten invoeren.

Wel of geen simulatie uitvoeren?

Er bestaat geen twijfel over dat het uitvoeren van een autolening simulatie zeer interessant is. Op geen enkele andere manier krijgt u zo snel en eenvoudig een duidelijk beeld van het verloop van uw autolening als met een autolening simulatie. Daarnaast zijn er geen speciale voorwaarden aan verbonden waardoor u nooit bang hoeft te zijn voor verdoken kosten. Op de vraag of u nu wel of geen simulatie moet uitvoeren bestaat dan eigenlijk ook maar één enkel antwoord en dat is dat een een autolening simulatie zeer interessant is en dus absoluut de moeite waard is om uit te voeren.

Wat is een autolening simulatie?

autolening-simulatieHoewel een autolening eigenlijk best een eenvoudige lening is wordt het warm aanbevolen om alvorens deze lening af te sluiten een autolening simulatie uit te voeren. Waarschijnlijk bent u er zich reeds van bewust dat de autolening één van de populairste en daardoor voor banken tevens één van de interessantste kredietvormen op de financiële markt wordt genoemd. Deze populariteit heeft er enerzijds voor gezorgd dat de kostprijs van een autolening spectaculair onder druk is komen te staan, maar anderzijds heeft dit ook als resultaat gehad dat er heel wat nieuwe autoleningen op de markt zijn verschenen. Wanneer u vandaag de dag een autolening wenst af te sluiten kunnen we dan ook best begrijpen dat u door de bomen het bos niet meer ziet, maar dan kan een autolening simulatie uw redder in nood zijn. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Hoe werkt een autolening simulatie?

De werking van een autolening simulatie is eigenlijk zeer eenvoudig. Wanneer u er voor kiest om een dergelijke simulatie uit te voeren zult u merken dat er u als potentiële kredietnemer een aantal vragen worden gesteld. Er wordt verwacht dat u op al deze vragen een eerlijk en correct antwoord geeft. Wanneer u dit doet zal het achterliggende systeem voor u berekenen hoeveel geld u heeft gekregen en hoelang u er ongeveer over zult doen om het geleende bedrag terug te betalen. Dat is echter niet alles. Een autolening simulatie gaat immers verder dan een gewone berekening. Een autolening simulatie zal u bijvoorbeeld ook een duidelijk beeld geven van de maandelijkse kostprijs evenals de exacte looptijd en de voorwaarden die aan de autolening verbonden zijn. Doorgaans zijn deze voorwaarden overal wel min of meer gelijk, maar toch is het niet onverstandig om deze even door te nemen alvorens de kredietovereenkomst te ondertekenen.

Hoe betrouwbaar is een autolening simulatie?

Het uitvoeren van een autolening simulatie is kosteloos en er zijn geen verplichtingen aan verbonden. De betrouwbaarheid van een autolening simulatie is wat dat betreft dus eigenlijk uitstekend. Aan de andere kant is het wel zo dat het resultaat van de autolening simulatie sterk afhankelijk is van de antwoorden die u op de verschillende vragen geeft. Met andere woorden, wanneer u de waarheid een beetje verdraait zal de autolening simulatie een foutieve uitkomst bieden. Hou er als mogelijke kredietnemer ook altijd rekening mee dat banken niet verplicht zijn om de uitkomst van een autolening simulatie te volgen. Met andere woorden, wanneer de bank vindt dat de kostprijs hoger moet komen te liggen heeft deze het recht om de intrest te verhogen. Alleen een officiële offerte van de bank is immers bindend voor de financiële instelling.

Conclusie

Er bestaat absoluut geen twijfel over dat het uitvoeren van een autolening simulatie alvorens een autolening aan te vragen eigenlijk verplicht zou moeten zijn. Veel kredietnemers beslissen nog steeds om een bepaalde autolening af te sluiten terwijl ze zich niet bewust zijn van de voorwaarden en / of de kosten die er aan verbonden zijn. Hoewel een autolening simulatie zoals u zopas heeft kunnen lezen voor de bank in kwestie niet bindend is geeft ze u als mogelijke kredietnemer wel een goed beeld van wat u in zekere zin allemaal kunt verwachten en dat op zich is reeds bijzonder belangrijk. Bent u van plan om een autolening aan te vragen, voer dan zeker eerst even een autolening simulatie uit.