Autolening en zwarte lijst

autolening-zwarte-lijstEigenlijk heeft tegenwoordig bijna iedereen wel nood aan een eigen auto. De één heeft een auto nodig om mee naar het werk te gaan, de ander om boodschappen mee te doen of de kinderen van school te halen, etc. Op zich is het kopen van een auto niet zo moeilijk. De autolening voorziet bijna iedereen immers wel van de mogelijkheid om een auto op krediet aan te kopen, maar wat wanneer u op de zwarte lijst staat? Een vermelding op de zwarte lijst kan er immers zomaar voor zorgen dat u geen autolening meer kunt afsluiten waardoor ook de kans dat u ooit aan een auto zult kunnen komen aanzienlijk wordt verkleint. Toch? We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Hoe krijg ik een vermelding op de zwarte lijst?

Een vermelding op de zwarte lijst wordt niet zomaar toegekend. Het is ook niet omdat u ergens op een bepaald ogenblik een zekere schuld heeft dat u meteen op de zwarte lijst komt te staan. Uiteindelijk zijn er slechts een aantal instanties die over de mogelijkheid beschikken om u een vermelding op de zwarte lijst toe te kennen. Banken, verzekeraars en andere grote bedrijven zijn de enige die over deze mogelijkheid beschikken. Wanneer u bijvoorbeeld een zonnebank heeft aangekocht en u deze niet tijdig heeft betaald hoeft u zich met andere woorden geen zorgen te maken dat u meteen een vermelding krijgt toegekend op de zwarte lijst, want dat zal niet gebeuren. Let wel, ook de overheid van een land beschikt over de mogelijkheid om een vermelding op de zwarte lijst toe te kennen. Ook daar houdt u dus met andere woorden maar best rekening mee.

Wat met mijn autolening?

We hoeven er niet omheen te draaien, het klopt inderdaad dat het afsluiten van een autolening aanzienlijk kan worden bemoeilijkt wanneer u over een vermelding op de zwarte lijst beschikt. Die vermelding krijgt u als kredietnemer immers alleen wanneer u in het verleden op een bepaald ogenblik over een schuld heeft beschikt die u niet tijdig of gewoon niet heeft kunnen rechtzetten. Alvorens een autolening toe te kennen zal een bank altijd nagaan of u op de zwarte lijst staat of niet. Is dat het geval, dan zult u met zeer overtuigende elementen moeten uitpakken om de bank toch te overtuigen om aan u een autolening toe te kennen. Een degelijke inkomstenfiche die bewijst dat u over voldoende inkomen beschikt is dan op z’n minst essentieel en zelfs dan zal het nog steeds van de goodwill van de bank afhangen of men u een autolening wil toekennen of niet.

Conclusie

Een vermelding op de zwarte lijst wordt gelukkig niet zo snel toegekend. Wanneer dat wel het geval is zult u er rekening mee moeten houden dat het verkrijgen van een lening erg moeizaam kan verlopen. Zeker wanneer het een relatief grote lening betreft zoals een autolening bestaat de kans dat de bank u deze niet zal willen toekennen. Aan de andere kant kunnen voldoende waarborgen er wel voor zorgen dat de bank inschikkelijker wordt. Hoe dan ook toont deze situatie aan hoe belangrijk het eigenlijk is om er voor te zorgen dat u alles in het werk stelt om een vermelding op de zwarte lijst te voorkomen.