Autolening

Er bestaan heel wat leningen die voor banken een belangrijke rol vertegenwoordigen. De persoonlijke lening is één van die leningen, maar ook de autolening mag zich met recht en rede één van de belangrijkste financieringen op de financiële markt noemen. Een autolening is een belangrijke lening omdat ze zo frequent wordt afgesloten. Daarbij beperkt de doelgroep van deze lening zich niet tot één bepaald land of één bepaalde regio. Overal ter wereld zijn er iedere dag opnieuw wel mensen die een autolening moeten afsluiten. Dat een autolening voor een bank belangrijk is blijkt eveneens steevast uit de inspanningen die door banken en andere financiële instellingen worden geleverd om een autolening te kunnen afsluiten. De populariteit van de autolening heeft er samen met de onderlinge concurrentie tussen de verschillende grootbanken in ieder geval voor gezorgd dat de kostprijs van deze lening danig onder druk is komen te staan en dat is voor u als kredietnemer eigenlijk alleen maar goed nieuws.

AutoleningWat is een autolening?

Een autolening is eigenlijk een vrij eenvoudige lening die nog het best kan vergeleken worden met de alom bekende persoonlijke lening. Het principe achter de autolening is dan ook eigenlijk gewoon bijna identiek. Wanneer u als kredietnemer een autolening wenst af te sluiten zult u immers het bedrag dat nodig is om de auto aan te kunnen kopen willen lenen. Dat bedrag wordt (indien de lening door de bank wordt goedgekeurd) in één keer op uw rekening overgemaakt zodat u meteen de auto in kwestie aan kunt kopen. Vanaf het ogenblik dat u het geld heeft ontvangen zult u echter vanaf de daarop volgende maand moeten beginnen met afbetalen. Een autolening is immers altijd een lening op afbetaling waardoor u stelselmatig van het geleende bedrag zult aflossen. Let wel, een stukje van het bedrag dat u iedere maand afbetaald zijn kosten die door de bank worden aangerekend onder de vorm van rente. Dat is echter niet meer dan normaal en is ook bij zowat alle andere financieringen het geval.

Waar een autolening afsluiten?

In de inleiding hebben we reeds aangehaald dat een autolening een bijzonder populaire financiering is. Dat is zo bij kredietnemers over de hele wereld, maar ook bij kredietverstrekkers. Voor iedere bank en / of financiële instelling vertegenwoordigt de autolening een bijzonder grote waarde. Dit heeft er voor gezorgd dat vandaag de dag ook bijna iedere kredietverstrekker haar klanten de mogelijkheid biedt om een autolening af te sluiten. U zult meer dan waarschijnlijk tijdens uw zoektocht dan ook geen enkele (niet gespecialiseerde financiële instelling) vinden die u geen autolening zal kunnen verstrekken. Wanneer u doorgaans gebruik maakt van een vaste bank is de kans dus erg groot dat ook deze u maar wat graag zal voorzien van een lening voor de aankoop van uw nieuwe auto.

Voorwaarden van een autolening

Een autolening is zoals eerder reeds aangehaald eigenlijk een vrij lineaire lening. Dat is belangrijk om te weten omdat dit er voor zorgt dat het met de kostprijs alsook met de voorwaarden bij deze lening eigenlijk best wel meevalt. Bij heel wat grote en / of risicovolle leningen komt het niet zelden voor dat de bank extra waarborgen eist. In het geval van een autolening is dat zelden of nooit het geval. Het bedrag dat u leent houdt immers op zich vrij weinig risico in en mocht het toch fout lopen heeft de bank altijd de mogelijkheid om de auto waarvoor de autolening is toegekend aan te slaan. Dit zorgt er voor dat de bank over voldoende zekerheid beschikt waardoor u als kredietnemer eigenlijk geen rekening moet houden met speciale waarborgen. Hou er wel rekening mee dat u voor het toegekend krijgen van een autolening steeds een bewijs van inkomsten voor zult moeten kunnen leggen. Kunt u dat niet of is uw inkomen ontoereikend, dan is de kans bijzonder groot dat de bank u geen autolening zal willen toekennen.

Vergelijk altijd uw potentiële autolening

Tot slot nog een kleine tip voor iedereen die van plan is om een autolening af te sluiten. Alvorens een kredietovereenkomst te tekenen doet u er altijd goed aan om de autolening die u van plan bent om af te sluiten eerst even te vergelijken met eventuele alternatieven. Zoals gezegd is de autolening een zeer populaire lening bij financiële instellingen en dat wil er wel eens voor zorgen dat banken uitpakken met speciale acties waardoor u nog goedkoper uw autolening bij die ene bank kunt onderbrengen. Vooral voor iedereen die er graag zeker van wil zijn dat hij of zij kiest voor de goedkoopste autolening op de markt wordt het aanbevolen om uw autolening te vergelijken.