Welke mogelijkheden bieden autoleningen?

Wanneer u naar een bank of naar een andere kredietverstrekker stapt met de vraag om een autolening af te sluiten is de kans bijzonder groot dat die bank u verschillende autoleningen zal kunnen voorstellen. In werkelijkheid betreft het eigenlijk telkens dezelfde kredietvorm, alleen zijn bepaalde voorwaarden aangepast of worden ze anders geïnterpreteerd. Bekijken we de financiële markt in detail, dan zien we immers dat er niet zoiets bestaat als “verschillende autoleningen”, maar dat er slechts één enkele autolening op de markt terug te vinden is. Wil dat zeggen dat alle autoleningen goedkoop zijn? Zeker niet en dat is precies waar we het in dit artikel over zullen hebben.

Hoe wordt de standaard kostprijs van autoleningen bepaald?

Wanneer u een bepaalde lening bij een bank wenst af te sluiten beschikt u in theorie altijd over de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen aan de inhoud van uw kredietovereenkomst. Doet u dat niet en kiest u voor de “basisovereenkomst”, dan is de kans groot dat u zult kunnen rekenen op een uiterst goedkope kostprijs. Doet u dat wel, dan kan dat er voor zorgen dat de kostprijs van uw kredietovereenkomst onder druk komt te staan. Dat geldt voor een gewone persoonlijke lening, maar ook voor een autolening. Het verschil wat de kostprijs betreft zit hem eigenlijk in de waarborg die de bank vraagt. Er wordt nooit een kredietovereenkomst voor de aankoop van een auto verstrekt zonder dat in die overeenkomst wordt opgenomen dat de bank het recht heeft om beslag te leggen op de auto in geval van wanbetaling. Dit geeft de bank over het algemeen voldoende zekerheid omdat de waarde van de auto in zekere zin mee evolueert met de afbetaling van de auto. Het is deze garantie die er voor zorgt dat een autolening zo betaalbaar is. Neem deze clausule van de kredietovereenkomst weg en de kostprijs zal meteen aanzienlijk stijgen.

Wat met de voorwaarden?

Voor een kredietnemer is er bij het afsluiten van een autolening eigenlijk maar weinig ruimte om te onderhandelen. De voorwaarden van een autolening zijn meestal zo opgebouwd dat eender welke aanpassing meteen een grote invloed kan hebben op de kostprijs van uw lening en dat is natuurlijk het laatste wat u wil. Voorwaarden die wel flexibel zijn, zijn de looptijd van uw lening. Hoewel de looptijd van een autolening eigenlijk vrij lang kan worden doorgetrokken loont het doorgaans toch de moeite om deze zoveel mogelijk te beperken. Alleen door het beperken van de looptijd kunt u er immers voor zorgen dat ook de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het spreekt voor zich dat vier jaar kosten betalen op een autolening nog steeds veel goedkoper is dan zes jaar kosten betalen. De looptijd van een autolening is wat dat betreft dan eigenlijk ook zeer belangrijk en niet te onderschatten.

Conclusie

Hoewel de voorwaarden van autoleningen aan aanpassingen onderhevig zijn wordt het over het algemeen aangeraden om hier niet aan te raken. De looptijd van uw autolening eventueel nog even buiten beschouwing gelaten heeft iedere aanpassing doorgaans een zeer grote invloed op het prijskaartje van uw autolening en dat is ongetwijfeld het laatste dat u wil.